IMATGES I VITRALLS

Coincidint amb la Fira de la Candelera, del 2010 la parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei va estrenar uns  plafons explicatius de les imatges dels sants i dels vitralls dels altars laterals.
Com és sabut, la nostra església parroquial té una sèrie d’altars amb les imatges d’alguns sants i santes o advocacions de la Mare de Déu, damunt dels quals hi ha uns vitralls amb referències a les imatges de l’altar corresponent, alguns per cert molt bonics i de gran valor artístic.
Els plafons, impresos en mida DIN A3 i adherits a la paret prop de l’altar, contenen una fotografia reduïda de l’altar, amb els números indicatius de cada element que es vol explicar.
I en lletra escrita, però amb tipografia diversa: una explicació dels elements artístics (talla, vitralls) amb el número corresponent a la fotografia; una explicació del sant o sants corresponents (biografia, motiu de la devoció, data de celebració); i al final una pregària.
La intenció és oferir una explicació d’aquests elements artístics als visitants de l’església, alhora que també són un element de cultura religiosa. Aquesta iniciativa completa la que des de fa un any es va començar de tenir l’església oberta durant dues hores al matí i dues hores a la tarda de cada dia (a més de les hores de les celebracions litúrgiques), permetent així un espai de pregària, de silenci o de meditació per als que ho desitgin, com també la possibilitat de contemplar un dels edificis més emblemàtics de la nostra vila amb els elements artístics que conté.

A l’entrada de l’església, s’ofereixen uns materials per a la pregària personal, i també una guia explicativa del temple. És aquesta guia la que ara es completa amb els plafons explicatius.