Càritas

Grup de voluntaris que, conjuntament amb l’assistent social de Càritas Diocesana del bisbat, intenta portar a la pràctica el manament evangèlic de l’amor cap a les persones necessitades. El servei consisteix, en primer terme, en acollir les persones que acudeixen a la recerca d’ajut, i posteriorment, amb l’assistent social, assessorar-los per trobar les vies de solució.

En concret, es fan ajuts d’aliments i de roba (en aquest cas coordinats amb l’entitat solidària Solidança). Sempre es treballa en coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.

Els ingressos per fer aquestes accions socials provenen dels donatius que els feligresos aporten per a aquesta causa solidària, tant a les misses com en altres col·lectes i aportacions. També hi ha la possibilitat de domiciliar una quota fixa en favor de Càritas Interparroquial.
Puntualment s’organitzen altres actes com recollides d’aliments, sopars solidaris, campanyes i col·lectes.

DESPATX DE CÀRITAS
A la rectoria (pl. Església, 1), dimecres de 10h. a 12h.

ROBER (SOLIDANÇA)
Carrer Verdaguer, 82

– Fitxa per fer la domiciliació de la quota a favor de Càritas Interparroquial.