El nostre patró

SANT MIQUEL, LA LLUITA CONTRA EL MAL.

El culte a sant Miquel arcàngel ja era conegut entre els jueus i molt aviat es va fer popular entre els cristians.

En el segle V ja hi ha una església dedicada a ell a Roma, a la via Salària, consagrada el 29 de setembre (per això l’elecció d’aquesta data per a la festa).

El famós castell de Santangelo, a Roma, del segle VI, que era en realitat un mausoleu per a l’emperador Adrià, està dedicat a sant Miquel.

Diverses aparicions i fets prodigiosos van donar lloc a un culte especialment intens a sant Miquel a llocs d’Itàlia (Monte Gargamo, al centre d’Itàlia , a la vora de l’Adriàtic), de França (Mont Saint-Michel, a la Normandia) i d’Espanya (Sant Miguel de Aralar, a Navarra).

La carta de sant Judes,una de les més breus del Nou Testament, l’anomena “l’arcàngel Miquel”, (Jud 1,9). El seu nom ve de “Mica-El”, i significa en hebreu “¿qui com Déu?”. En efecte, les vegades que apareix en l’Escriptura ho fa sempre en un context de lluita i batalla.

El llibre de Daniel, a l’antic Testament, descriu un misteriós conflicte entre el mal i el bé, capitanejats tots dos per dos àngels (Dn 10-12).

Un altre llibre dramàtic, l’Apocalipsi, ja al Nou Testament – és el darrer llibre de la Bíblia- , descriu també amb un llenguatge ple de símbols la gran lluita entaulada entre el bé i el mal, aquesta vegada representats pel Drac i l’Anyell, o sigui, entre el Maligne i Crist Jesús (Ap 12).

També aquí apareix Miquel, lluitant a favor de Jesús, al capdavant dels àngels bons. La batalla es decideix a favor de bé i el gran drac, la serp antiga, Satanàs, és precipitat amb els seus a l’abisme. Mentrestant, els vencedors, entusiasmats, entonen un himne de victòria en honor de Déu i del seu Messies.

Sant Miquel, per tant, apareix com el paladí de Déu, el qui lluita victoriosament contra el mal, a favor dels fidels.

No cal que ens l’imaginem vestit de guerrer, cobert amb escut i amb una espasa o una creu a la mà, com se l’acostuma a representar, amb un drac vençut als seus peus. Es tracta d’un llenguatge simbòlic, que vol expressar com Déu, a través dels seus àngels, ens ajuda en la lluita contra el mal en aquest món.