Petita Història

LA PRIMERA CAPELLA

(Ressenya del llibre MOLINS DE REI LA PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL de Josep M. Jordà i Capdevila)

Els orígens de la Parròquia daten del l’any 1209, com a capella aixecada pel comte rei Pere el Catòlic, posada sota l’advocació de Sant Miquel. El bisbe Pere, el 7 de juny del mateix any de 1209, va donar llicència per a celebrar.

Sempre ha pertangut al bisbat de Barcelona, fins el 12 de setembre de l’any 2004 en què es va dividir el bisbat i es va crear el de Sant Feliu de Llobregat, al qual pertany actualment.

La capella estava situada al mateix lloc que la església actual.

Document: LLEGIR MES  (24.17 kb)

L’ESGLÉSIA CONSTRUÏDA A MITJAN SEGLE XIX

L’any 1845, aprofitant l’avinentesa, de l’oferta governamental, d’unes subvencions per construir esglésies, es van fer els tràmits per poder acollir-s’hi.

Entre els anys 1850 i 1870, fou construïda una església nova. Era d’estil renaixentista i tenia dos campanars de forma quadrangular, un a cada costat de la façana.

L’església totalment acabada, excepte ambdós campanars, va ser beneïda el dia de Sant Miquel de l’any 1860, pel bisbe Antoni Palau.

El dilluns 20 de Juliol de 1936, va començar la destrucció, treball que fou pagat als paletes que ho duien a terme.

Document: LLEGIR MES  (30.07 kb)

L’ESGLÉSIA ACTUAL

Un cop acabada la guerra, el primer d’abril de 1939, l’11 de maig es va constituir un patronat per dur a terme la construcció d’una nova església.

Es va encarregar el projecte a l’arquitecte municipal Joan Gumà i Cuevas.

Es va iniciar l’obra l’1 d’octubre de 1940. El 23 de febrer de 1941 es va col.locar la primera pedra.

El dia de corpus de 1945 es va procedir a la inauguració de la totalitat del temple.

Podeu trobar més informació a l’apartat
LA NOSTRA ESGLÉSIA
Document: LLEGIR MES HISTÒRIA  (42.35 kb)