Catequesi y Confirmació

CATEQUESI D’INFANTS

La formació és un dels elements propis de la vida cristiana. A totes les edats és important fer catequesi, també els adults.
Pel que fa als infants i joves, la catequesi de la parròquia de Sant Miquel està estructurada en diferents grups diferenciats segons l’edat dels infants i les necessitats específiques de cada nivell de desenvolupament on es trobin.

La catequesi d’infants comença amb la preparació de la Primera Comunió, que dura dos cursos (3r. i 4t. de Primària). El centre de la catequesi es la participació en la missa del diumenge.
Després de la celebració de la primera comunió, la catequesi continua amb els grups de postcomunió o catequesi continuada. Aquests infants també fan d’escolans a les misses de la parròquia. Qualsevol infant s’hi pot apuntar, encara que no hagi estat batejat o no hagi celebrat la primera comunió, aquests grups serveixen també per preparar-s’hi. L’itinerari catequètic infantil empalma amb la catequesi de confirmació per a infants i joves.
També s’ofereixen als pares i mares dels infants de catequesi la possibilitat de participar en reunions formatives i de reflexió per ajudar el camí dels seus fills i per aprofundir també ells mateixos en la fe cristiana. L’equip de catequistes desenvolupa una tasca important acompanyant aquests infants.
Les inscripcions es fan durant el mes de setembre. Informació al despatx parroquial (dilluns i divendres de 18h. a 20h.)

CONFIRMACIÓ

És el tercer dels sagraments de la iniciació cristiana, després del Baptisme i la Primera Comunió. Representa la maduresa cristiana, la ratificació del do baptismal amb el propi consentiment del que significa. Es rep a partir dels 14-15 anys.

El sagrament l’administra el Sr. bisbe a la pròpia parròquia. Els joves s’apunten a partir de 2n. d’ESO, i participen en grups setmanals de catequesi amb d’altres joves i acompanyats dels seus catequistes. També es fan activitats, sortides, celebracions, junt amb joves d’altres parròquies.

Després de la Confirmació els joves poden continuar vinculats a la parròquia en grups, activitats i serveis.

Més informació al despatx parroquial (dilluns i divendres, de 18 a 20h).

CONFIRMACIÓ D’ADULTS
La parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei ofereix la possibilitat de rebre el sagrament de la CONFIRMACIÓ a aquells adults que encara no l’han rebut.

Podeu demanar informació al despatx parroquial els que estigueu interessats.