Presentació

Cordial salutació en nom de la comunitat parroquial de Sant Miquel Arcàngel.

En aquesta pàgina web hi trobaràs una breu presentació de la parròquia i de les seves activitats.

Si t’interessa algun àmbit et pots posar en contacte amb nosaltres. Volem acollir-te i poder celebrar junts la nostra fe, dur a terme algun dels projectes dels grups i oferir-te un espai de recolliment i pregària, també de vivència personal i comunitària de la fe en Jesucrist.

Consell Parroquial