FORMACIÓ D’ADULTS

FORMACIÓ D’ADULTS

Sempre podem i hem de créixer i madurar com a cristians, coneixent i vivint millor la nostra fe.
Per això la parròquia ofereix espais on compartir, reflexionar i madurar en la fe i en el compromís cristià… Estan oberts a totes aquelles persones interessades.
Existeix un grup d’estudi d’evangeli, que es reuneix mensualment per reflexionar a partir de les lectures del diumenge següent. En algunes circumstàncies s’organitzen grups temporals d’estudi i anàlisi d’algun llibre o document d’interès.
També hi ha sessions de formació puntuals, en forma de xerrada amb posterior diàleg amb el ponent. Destaquem el cicle de “conferències quaresmals”, però també en altres ocasions s’organitzen xerrades puntuals. Els temes són variats en funció dels interessos de la comunitat i de l’actualitat social i religiosa. També s’organitzen puntualment taules rodones o reflexions per grups sobre algun material. Consulteu a l’agenda el calendari de sessions de formació.