Vida Creixent

VIDA CREIXENT

És un moviment cristià de gent gran que volen viure activament la seva fe i compartir-la en grup.

Vida Creixent nasqué a França amb el nom de Vie Montante. A la resta de l’Estat Espanyol i Llatinoamericà s’anomena Vida Ascendente.

A la nostra parròquia és un moviment que té 12 anys d’història.

El grup és reuneix quinzenalment als locals parroquials, els dijous, de 17 a18 h.

És un grup obert, disposat a acollir a totes les persones interessades.

Cada curs segueix un temari que els participants tenen en forma de llibret.